Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ


(Σ)ύλλογος

(Υ)πνοθεραπευτικού

(ΡΙ)λάξ

(Ζ)οχαδιασμένων

(Α)ριστερών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου